picture

Voorwaarden bij de inschrijving DJC 2018

Verzend onderstaand webformulier vóór 1 maart 2018 en lever daarbij verder aan:

1. Maximaal 2 muziek stukken, waarvan minimaal 1 eigen compositie. Aanleveren via WeTransfer op emailadres c.gog.ims@planet.nl
De totale speelduur van de 2 stukken mag de 12 minuten niet overschrijden. Vermeld duidelijk de naam van de groep, de componisten van de gestuurde nummers en de bezetting van de groep!

2. Een goede foto (max 1 MB groot) en een korte biografie (niet meer dan één A4), beiden  per email (c.gog.ims@planet.nl ). En verder:

3. Alle aanmelders geven tevens te kennen beschikbaar te zijn voor de halve finales (24 maart Theater ’t Hof Arnhem en 25 maart Paradox Tilburg), finale (6 april Bimhuis Amsterdam) en de Young Vip tournee (o.v.b.) van de winnaar (maart/april 2019).

Als de inzending niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, wordt deze niet in behandeling genomen.

inschrijven Sena DJC 2018
Akkoord Reglement DJC