picture

DJC

Info Dutch Jazz Competition

De Dutch Jazz Competition is als volgt opgezet:

1. Inschrijven

Nederlandse jazzgroepen worden uitgenodigd om zich in te schrijven voor de Dutch Jazz Competition. Via deze site kun je het inschrijfformulier downloaden. 

De inschrijfcriteria zijn ruim: alle soorten jazz zijn welkom! Naast beoordeling op techniek, compositie en originaliteit vindt de jury het ook belangrijk dat de deelnemers in de improvisaties blijk geven van kennis en begrip van de jazztraditie. De inzending moet bestaan uit 2 stukken (via WeTransfer). Verder bijsluiten:een digitale biografie (max. 1 A4), een duidelijke digitale persfoto, de namen van de musici en de componisten van de ingezonden composities. Een deskundige jury (bestaande uit musici, programmeurs, journalisten etc.) beoordeelt de inzendingen 'blindfolded', dus uitsluitend op de ingezonden opnames en zonder te zijn geïnformeerd over de identiteit van de groepen en musici. De jury selecteert minimaal 8 groepen die zullen optreden tijdens de halve finales.

2. Semi-finales

Tijdens de halve finales spelen de geselecteerde groepen in totaal maximaal 20 minuten. Het is verplicht om minimaal 1 eigen compositie te spelen. Een nieuwe vakjury kiest  uit de twee halve finales 4 finalisten.

3. Finale

De finale vindt plaats in het Bimhuis in Amsterdam. Elke groep verzorgt een presentatie van 30 minuten, waarin minimaal 2 eigen composities zijn opgenomen. Een speciale finale jury selecteert de "Beste Groep" en ook wordt er een "Publieksprijs" uitgereikt. 

Prijzenpakket
Regelement/ Voorwaarden
Achtergrond
Doelstelling

4. Prijzenpakket

Naast erkenning en bruikbare ervaring strijden de finalisten van de Dutch Jazz Competition ook om een uitgebreid prijzenpakket. In samenwerking met diverse partners worden de volgende prijzen geboden:

BESTE GROEP DUTCH JAZZ COMPETITION 2020:

• Geldprijs

• Participatie in het programma van diverse relevante festivals

• Young VIP Tournee (o.v.b.) maart/april 2021

 

WINNAAR PUBLIEKSPRIJS DUTCH JAZZ COMPETITION 2020:

• Participatie in het programma van diverse relevante festivals

 

• Subsidie van het Sena Muziekproductiefonds voor het maken van een CD.

5. Regelement/ Voorwaarden
De Dutch Jazz Competition wordt georganiseerd door Stichting Dutch Jazz Competition (hierna te noemen "de Stichting" ). Door het inschrijfformulier Dutch Jazz Competition te ondertekenen verklaart de inschrijver de vermelde verplichtingen te zullen nakomen en zich te houden aan de genoemde spelregels. Specifieke aanwijzingen m.b.t. halve finales en finales worden na de eerste selectie bekendgemaakt.

De competitie staat open voor groepen (solisten) waarvan minstens de helft van het aantal leden in Nederland woonachtig is. Bij twijfel is het oordeel van de Stichting bindend. 

Alleen groepen die de intentie en mogelijkheid hebben zich 'live' tijdens het vervolg van het concours te presenteren kunnen meedingen. 

De groep/solist schrijft zich in voor deelname aan het evenement Dutch Jazz Competition door het inschrijfformulier Dutch Jazz Competition via het webformulier te sturen en via email (We Transfer) de 2 tracks, waarvan min. 1 eigen compositie en in totaal niet langer dan 12 min (zie punt 4), een duidelijke digitale foto van de groep/solist en een digitale biografie (niet meer dan 1x A4) met o.m de namen van de groepsleden en van de componisten van de ingezonden stukken. 

De componist verklaart en garandeert dat de ingezonden eigen compositie geen inbreuk maakt op het auteursrecht of ander recht van derden. De inschrijving is zonder 1 van deze onderdelen niet compleet, en wordt niet in de demoselectie meegenomen. De bezetting van de deelnemende groepen mag niet wijzigen in het traject van inschrijvingen, semi-finales en finale. 

Het concours zal bestaan uit een selectieronde waarin een commissie (door de Stichting aan te wijzen) het ingezonden materiaal beoordeelt. Vervolgens worden medio eind april (of uiterlijk begin mei) de selecties van de 8 halve finalisten bekendgemaakt. Uit de halve finales (3 en 5 juni) worden maximaal 4 groepen gekozen voor de finale. De finale vindt plaats op 10 juni in het Bimhuis Amsterdam. Selectie bij de halve finales en finale geschiedt eveneens door een door de Stichting aan te wijzen jury. 

Het door de groep/act beschikbaar gestelde materiaal blijft eigendom van de Stichting en wordt niet teruggezonden. Het adres voor inschrijvingen is Dutch Jazz Competition, Emaus 73, 3135 JC Vlaardingen. Zie elders op deze site voor: de exacte inschrijfperiode 

De Stichting raadt deelnemers aan hun composities te deponeren bij de vereniging Buma.

Maximaal 4 weken na afloop van de inschrijfperiode maakt de Stichting bekend welke groepen/solisten voor de semi-finales zijn geselecteerd. Over de jurygegevens alsmede de beslissingen van de demo-, semi-finale- en finale jury's wordt niet gecorrespondeerd. 

De Stichting heeft het recht het door de groep/solist toegezonden materiaal te gebruiken voor publicitaire doeleinden. De Stichting kan van de finale opnamen maken die gebruikt kunnen worden voor radio- en/of televisieuitzendingen en eventueel kunnen verschijnen op een geluids- en/of beelddrager. De Stichting verkrijgt hierbij het niet-exclusieve recht om naam, artiestennaam, logo, merk, portretten, afbeeldingen en/of biografische bijzonderheden van de groep/act te gebruiken op inlaycards, hoezen of andere verpakkingsmaterialen van evt. reprodukties en op materialen bestemd voor promotie- en publiciteitsdoeleinden die verband houden met de exploitatie van evt. reprodukties, zowel voor de finale als daarna. 

Alle inschrijvende groepen zijn verplicht om de periode maart/april van het jaar na de finale beschikbaar te zijn om deel te nemen aan de speciale tournee van de winnaar. Groepen die daartoe niet bereid zijn kunnen zich niet inschrijven.

6. Achtergrond
In 2000 is de Dutch Jazz Competition voor het eerst van start gegaan.
De Dutch Jazz Competition onderscheidt van andere jazzconcoursen op verschillende manieren:
- de competitie wordt breed gedragen door zeer uiteenlopende (jazz)-muziekinstellingen. Bij de organisatie zijn mensen met diverse achtergronden betrokken: media, musici, organisaties die de belangen van musici behartigen, clubs, programmeurs etc. 
- de competitie heeft een landelijke uitstraling door de aandacht die zij genereert in de landelijke dagbladen en op de radio al dan niet via de media partners. 
- de opzet van de competitie is open, musici van alle stijlen en formaten jazzmuziek zich kunnen inschrijven. Groepen worden beoordeeld op de muziek die ze aanleveren of tijdens het concours spelen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een oeuvre prijs of een nominatiesysteem. 

De Dutch Jazz Competition is een initiatief van:
Werkgroep Jazz van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (NTB), de NPS, het North Sea Jazz Festival, NVPI en Conamus (later: de Buma). 

De organisatie van de Dutch Jazz Competition wordt verzorgd door IMS (producent).
Contact: c.gog.ims@planet.nl

7. Doelstelling
De Dutch Jazz Competition kent twee doelstellingen:
- Nederlandse jazzmuzikanten en groepen de mogelijkheid bieden om zich jaarlijks in "the picture" te spelen van het grote publiek, de pers en de muziekindustrie.
- De promotie van Nederlands jazztalent in binnen- en buitenland. 
- De Dutch Jazz Competition is daardoor een belangrijke stimulans voor (jonge) talentvolle Nederlandse jazzmuzikanten in het algemeen en de carrière van de deelnemende jazzmusici in het bijzonder.