picture

Sena - Stichting ter Exploitatie van Naburige rechten

Sena (Stichting ter Exploitatie van Naburige rechten), hoofdsponsor van de Dutch Jazz Competition, is bij de wet aangewezen om in Nederland de belangen te behartigen van uitvoerende kunstenaars (performers) en producenten die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van geluidsdragers als onder meer cd’s. 

Voor het openbaar ten gehore brengen van geluidsdragers is een licentie van Sena vereist. De vergoedingen die de gebruikers van muziek voor die licentie betalen, worden door Sena gelijkelijk onder uitvoerende kunstenaars en producenten verdeeld.