picture

NTR & Radio 6

De NTR is de publieke taakomroep, die per 1 januari 2011 is ontstaan uit een fusie van NPS, Teleac en RVU. Informatie, educatie en cultuur zijn de inhoudelijke pijlers van de NTR, met jeugd en diversiteit als speciale aandachtsgebieden. De NTR behoort daarmee tot de kern van de publieke omroep. Haar bestaan vindt zijn basis in de Mediawet.

De NTR is als niet-ledengebonden omroep onafhankelijk en ongebonden. Dit stelt de NTR in staat programma’s te maken, waarbij de inhoud voorop staat. Programma’s die inspireren en een bijdrage leveren aan de persoonlijke groei van mensen. Dat maakt de NTR ‘speciaal voor iedereen’.