picture

NORMA

NORMA is dé rechtenorganisatie voor alle uitvoerende kunstenaars. NORMA zorgt ervoor dat zij een eerlijke financiële vergoeding krijgen voor het gebruik van hun werk. Zowel in Nederland als in het buitenland.

De primaire taak van NORMA is het incasseren en verdelen van een aantal zgn. collectieve vergoedingen, zoals Kabel-, Thuiskopie-, en Leenrechtvergoedingen. NORMA is een stichting en heeft daarom geen winstoogmerk. Een aantal vergoedingen worden rechtstreeks geïncasseerd bij de exploitanten, andere worden door anderen geïncasseerd namens NORMA.

NORMA lobbyt tevens voor betere wetgeving. In nauwe samenwerking met vakbonden, beroepsorganisaties en andere rechtenorganisaties maken wij ons elke dag sterk voor een betere wetgeving en voor een goede rechtspositie.

NORMA staat onder toezicht van het CvTA. Daarmee staat zij  onder (indirect) overheids toezicht. Daarnaast is NORMA aangesloten bij de brancheorganisatie voor collectieve beheersorganisaties: [Voi©e].